შენი ჰაუსმასტერი

თქვენი პერსონალური ასისტენტი — ფართო პროფილის სპეციალოსტი, რომლის მოვალეობაშიც შედის როგორც მობინადრეთა ტექნიკური პრობლემის მოსაგვარებლად  კონსულტირება ასევე საკუთარი ან ვიწრო პროფილის სპეციალისტების რესურსით მოგვარება. ჰაუსმასტერი გეხმარებათ საცხოვრებელ სახლში, ოფისში ან კომერციულ ფართში ტექნიკური პრობლემების მოგვარებაში.